กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชาอนุญาต ให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน” มอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชน  

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชาอนุญาต ให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน” มอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใจ ทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฏร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงพระราชทานพระราชาอนุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง ” ครัวพระราชทาน ” ณ สถานีกาชาดที่ 6 อำเภออรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามยรมราชกุมารี จังหวัดสระแก้ว

นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ” เปิดครัวพระราชทาน ” เพื่อปรุงอาหารสุก พร้อมมอบ จำนวน 1,600 ชุดและนำไปมอบให้กับประชาชน ทั้งคนไทย และผู้ใช้แรงงานของชาวต่างชาติ ณ สถานีกาชาดที่ 6 จำนวน 100 ชุด จากนั้นคณะลงพื้นที่นำอาหารไปมอบให้ประชาชนชาวอำเภออรัญประเทศ จำนวน 400 ชุด มอบให้ชาวอำเภอโคกสูง จำนวน 400 ชุด และชาวอำเภอตาพระยา จำนวน 800 ชุด (ในแต่ละอำเภอคณะได้นำไปมอบให้บางส่วน บางตำบลเท่านั้น) ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้ม และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้

โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว จิตอาสา สมาชิก กิ่งกาชาดอำเภออรัญประเทศ กำลังพลทหารจาก มทบ.19 อาสาสมัครจากอำเภออรัญฯ อแอำเภอวัฒนานคร อำเภอโคกสูง อำเภอตาพระยา และอาสาสมัครจากจังหวัดนครราชสีมา พี่น้องสื่อมวลชน ช่วยกันประกอบและบรรจุข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ ครัวพระราชทาน ได้เริ่มดำเนินการมาแต่วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563 ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระแก้ว และได้แจกจ่ายอาหารปรุงสุกไปยังพี่น้องประชาชน อ.โึคกสูง และ อ.ตาพระยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,800 ชุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก

ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันธ์สง่าวงค์
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ