ไทยยืน 1 ในอาเซียน ครองแชมป์ ใส่หน้ากากอนามัย-ล้างมือ

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 ไทยยืน 1 ในอาเซียน ครองแชมป์ ใส่หน้ากากอนามัย-ล้างมือ

 

เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยว่า ไทยยืน 1 ในอาเซียน ครองแชมป์ใส่หน้ากากอนามัย-ล้างมือ#ไทยคู่ฟ้า 👏👏ข่าวดี…ที่ต้องชื่นชม ที่เกิดจากความร่วมมือของคนไทยทุกคน เมื่อบริษัท YouGov ซึ่งเป็นบริษัทข้อมูลและการวิจัยตลาดระดับโลก จากประเทศอังกฤษ เปิดเผยผลการสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชน ใน 6 ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และประเทศไทย โดยสำรวจจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 12,999 ราย ระหว่างวันที่ 30 มี.ค – 27 เม.ย. 63

ซึ่งผลสำรวจพบว่า คนไทยมีพฤติกรรมสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สูงที่สุดในอาเซียน คือ มีคนไทยถึงร้อยละ 95 ที่ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปที่สาธารณะ และใส่บ่อยที่สุดในรอบ 7 วันที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือร้อยละ 89 มากกว่าอีก 5 ประเทศที่มีการสำรวจ ทำให้ไทยเป็นแชมป์ใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือในอาเซียน🏆🥇🎉อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดจะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่เราทุกคนจะต้องไม่ประมาท และการ์ดอย่าตกกันด้วยนะครับ🤗

 

 

 

ขอบคุณที่มา : เพจ ไทยคู่ฟ้า