การบินไทย พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจแล้ว หลังคลังขายหุ้น ให้กองทุนรวมวายุภักษ์ มูลค่า 278 ล้านบาท

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

การบินไทย พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจแล้ว หลังคลังขายหุ้น ให้กองทุนรวมวายุภักษ์ มูลค่า 278 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. รายงานข่าวกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันนี้ (22 พ.ค.) กระทรวงการคลัง ได้ขายหุ้นบริษัทการบินไทย ให้กองทุนรวมวายุภักษ์ 69 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.03 บาท รวมมูลค่าประมาณ 278 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 3.17% โดยเป็นการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นดังกล่าว ทำให้กระทรวงการคลังถือหุ้นบริษัทการบินไทยจาก 51.03% เหลือ 47.86% ทำให้บริษัทการบินไทยสิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจทันที “กระทรวงการคลังได้แจ้งการขายหุ้นให้บริษัทการบินไทย กระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว แต่เรื่องการแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นหน้าที่ของบริษัทการบินไทยจะเป็นคงแจ้ง คาดว่าจะแจ้งในวันจันทร์ที่ 24 พ.ค.นี้” รายงานข่าวกล่าว

 

 

ขอบคุณที่มา : ข่าวสด