ส่งออกทุเรียนไทย โตวันโตคืน 4 เดือนแรก ยอดพุ่ง 30 % ตลาดจีนยังต้องการสูง

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

แม้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาโรคโควิด-19 แต่สถานการณ์การส่งออกทุเรียนกับโตวันโตคืนโดยในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ พบว่าการส่งออกทุเรียนสดมีการขยายตัว สามารถสร้างมูลค่า กว่า 788 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 30% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดจีน ที่มีความต้องการบริโภคทุเรียนสูง

ภาพประกอบเครดิตข่าวนกกระจอก (ไไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา)

ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การส่งออกทุเรียนของไทยเติบโตมาจากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ทำให้ปัจจุบันทุเรียนสดไทยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าใน 16 ประเทศคู่เอฟทีเอ ได้แก่ จีน ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา ฟิลิปปินส์ บรูไน อินเดีย ชิลี และเปรู

แม้การส่งออกทุเรียนสดจะไม่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 แต่เกษตรกร หรือผู้ประกอบการควรตระหนัก และต้องติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การขนส่งสินค้า ปัญหาด้านแรงงาน ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ที่สำคัญควรเพิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนเพื่อให้เกิดความหลากหลายของสินค้า และสามารถเก็บรักษาได้นาน

ขอบคุณที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ / ไทยคู่ฟ้า