หลายภาคส่วนเดินหน้า ขับเคลื่อน โรงเรียนผู้สูงอายุ สืบสานภูมิปัญญา สร้างคุณค่าพัฒนาชุมชน

ข่าวนกกระจอก
 • 90
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  90
  Shares

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงเรียนผู้สูงอายุ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงไฟฟ้าบ้านเลน กลุ่มบริษัทกัลฟ์ นำโดย นายมงคล เสือน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ นายมนตรี ยมนา นายกเทศมนตรี ตำบลบางปะอิน ร่วมจัดกิจกรรม สนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบางปะอินฯ มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน โดยมีผู้สูงอายุและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

ทั้งนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุ นั้นเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน


ร่วมถึงประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับ ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ด้านจิตปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย


ด้านนายมงคล เสือน้อย ผู้แทน โรงไฟฟ้าบ้านเลน กล่าวว่า บริษัทฯนอกจากจะมีภารกิจผลิตไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาล ให้มีความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศแล้ว อีกด้านหนึ่งมีธรรมภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่ชัดเจน และเราตระหนัก ว่าโรงไฟฟ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่น ที่จะต้องสำนึกรักท้องถิ่นและร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมทำในหลายด้านอย่างต่อเนื่อง และวันนี้กิจกรรม “ โรงเรียนผู้สูงอายุ ” ก็เป็นอีกกิจกรรมที่เราให้ความสำคัญ เพราะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของชุมชนและท้องถิ่น เป็นภูมิปัญญาที่สร้างการเรียนรู้ต่อเยาวชนรุ่นหลัง การศึกษาเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ดีในหลายๆด้านต่อไป

 

ที่มา : ศักดริน พุทธคาวี  / ข่าวนกกระจอก