ชวนดู สุริยุปราคาบางส่วน “วันครีษมายัน” กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี เตือนอย่าดูด้วยตาเปล่า เสี่ยงตาบอด

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
**ภาพประกอบ (ภาพโดย 272447 จาก Pixabay)

นอกจากจะเกิดปรากฏการณ์ “สุริยุปราคาบางส่วน” ดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์เพียงบางส่วน ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่งแล้ว ยังเป็น “วันครีษมายัน” อ่านออกเสียงว่า ครีด-สะ-มา-ยันคือ วันที่เวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี!

📣📣สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระบุว่า
“วันนี้ 21 มิ.ย.63 ประเทศไทยดวงอาทิตย์จะขึ้นในเวลาประมาณ 05.51 น. รวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้านานถึง 12 ชั่วโมง 56 นาที ประเทศทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันที่เข้าสู่ฤดูร้อน ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ช่วงกลางวันจะสั้นที่สุด นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว”

🌎 🌎 ในรอบ 1 ปี โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะเกิดปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขึ้น-ตก ของดวงอาทิตย์ทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่

🌔วันครีษมายัน วันที่กลางวันยาวนานที่สุด,
🌘วันเหมายัน วันที่กลางคืนยาวนานที่สุด,
🌓วันวสันตวิษุวัต และ
🌗วันศารทวิษุวัต วันที่มีกลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากัน

เป็นโอกาสดีที่จะได้ชมสุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทยในวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี โดยสามารถสังเกตได้เองผ่านอุปกรณ์กรองแสงอาทิตย์

🕐🕐เวลาประมาณ 13:00 – 16:10 น. ดวงอาทิตย์จะเว้าแหว่งมากที่สุด
🕝🕝เวลาประมาณ 14:49 น. สังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทย

ขอบคุณที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์