ตราด PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลตราด

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลตราด นายมนตรี ยันตรวัฒนา ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี เดินทางมาร่วม ส่งมอบเช็คเงินสด จำนวน 10 ล้านบาท ร่วมโดย นายธีระ สุขเจริญ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด ให้แก่โรงพยาบาลตราด ตามโครงการ PEA มอบเงิน 770 ล้านบาท สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาล 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราด เข้าร่วมครั้งนี้
นายมนตรี ยันตรวัฒนา ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

เปิดเผยว่า การส่งมอบเงินในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ยังเป็นการต่อยอดภารกิจของ PEA ที่ไม่เพียงให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ แต่ยังดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ปัจจุบัน จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่แพร่ระบาดหนักทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ต้องทำงานอย่างหนักในการตรวจรักษาประชาชนที่มีความเสี่ยงและที่เจ็บป่วยจาการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวนั้น PEA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อครูภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจำนวน 77 แห่ง ทั่วประเทศ โรงพยาบาลละ 10 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 770 ล้านบาท

โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นกลไกความร่วมมือในการพัฒนาและดำเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานและยกระดับในการให้บริการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเกี่ยวกับการบริการด้านสุขภาพอนามัยและเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาล เพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วย และเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามที่เจ็บป่วยได้เป็นอย่างดี…สัมภาษณ์นายมนตรี ยันตรวัฒนา ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ด้านนายแพทย์นายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด เปิดเผยว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้มีการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาทในครั้งนี้ ซึ่งโรงพยาบาลตราด จะนำเงินจำนวนนี้ไปซื้อ เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล สำหรับกลุ่มงานรังสีวิทยา ส่วนที่เหลือก็จะนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆที่จำเป็น และจะนำเงินทั้งหมดที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามจุดประสงค์ของโครงการ…สัมภาษณ์นายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

สุนิสา สังข์ทอง/ ทีมข่าว จ.ตราด