หมอยง โพสต์ขอบคุณฮีโร่ 300 คน “ช่วยบริจาคพลาสมา” ช่วยรักษาคนไทย ให้หายจากโควิด-19

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ขอบคุณภาพประกอบจาก chulalongkornhospital

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เฟซบุ๊คระบุว่า ขอขอบคุณ ฮีโร่ ที่หายจากโรคโควิด-19 มาช่วยกันบริจาคพลาสม่า ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ ทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และทีมงาน ที่ช่วยกัน ติดตาม เชิญชวน มาตรวจภูมิต้านทาน ขณะนี้ได้พลาสม่า ของผู้ที่หายป่วยแล้วมากกว่า 200 ถุง ทุกถุงมีภูมิต้านทานสูง ในปริมาณที่สามารถจะใช้ในการรักษาได้ พลาสม่านี้สามารถเก็บไว้ได้นาน 1 ปี อาสาสมัครที่มาทั้งหมด ประมาณ 300 คน ภูมิต้านทานจะสูงในคนที่มีอาการมาก เช่น มีอาการปอดบวม คนที่มีอาการน้อย ภูมิต้านทานจะต่ำกว่า และมีจำนวนหนึ่งที่ตรวจวัดภูมิต้านทานไม่ได้

จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ได้ทำการศึกษาภูมิต้านทานส่วนในรายที่บริจาคพลาสม่า จะมีข้อมูลของการตรวจภูมิต้านทานชนิด neutralizing antibody จากห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรามีแผน ที่จะทำการศึกษาระยะยาว ติดตามภูมิต้านทานไปจนถึง 1 ปี เพื่อจะตอบได้ว่าภูมิดังกล่าวอยู่ได้นานแค่ไหน และระดับสูงเพียงใด
เพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับผู้ติดเชื้อโดยธรรมชาติ ข้อมูลนี้มาประยุกต์ในกรณีที่มี วัคซีน

โรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ ผลระยะยาวจึงมีความจำเป็นในการศึกษาเป็นอย่างยิ่งทางกลุ่มวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ต้องขอขอบคุณ ฮีโร่ทั้งหลาย ที่สละเวลามาตรวจเลือด และบริจาคพลาสมา เพื่อการรักษาผู้ป่วยในอนาคต
โครงการนี้จะยังคงดำเนินต่อไป ในระยะยาว

ขอบคุณที่มา : Yong Poovorawan