เตรียมเสนอ 2 อุทยานแห่งชาติ เขาสก-ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน เป็นมรดกแห่งอาเซียน

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ครม. มีมติเห็นชอบการนำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี และอุทยานแห่งชาติ ถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย แก่ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียนแห่งใหม่ของประเทศไทย เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ สงวนไว้เป็นมรดกทางธรรมชาติแก่ชนรุ่นหลังมรดกอุทยานแห่งชาติอาเซียน อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมแห่งอาเซียน มีลักษณะพื้นที่เป็นหนึ่งเดียว มีความหลากหลาย มีความสมบูรณ์ทางนิเวศ เป็นตัวแทนของภูมิภาค มีคุณค่าโดดเด่น ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดจากประเทศสมาชิกว่าสมควรอนุรักษ์และยกย่องไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับสากล

สำหรับอุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นอุทยานแห่งชาติทางบกที่มีพื้นที่ป่าดิบชื้น ป่าพรุ และป่าเขาหินปูน อุดมด้วยพืชพรรณและสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่าสงวน 4 ชนิด ได้แก่ เก้งหม้อ แมวลายหินอ่อน เลียงผา และสมเสร็จ เป็นถิ่นอาศัยของพืชถิ่นอาศัยเดียวของกกเขาสก และชมพูสิริน รวมถึงบัวผุด ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นดอกไม้ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี

ส่วนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน เป็นอุทยานแห่งชาติที่เป็นเทือกเขาสูง เขาหินปูน และตะพักลำน้ำ มีระบบนิเวศที่หลากหลายและเฉพาะตัว เช่น ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย มีความสำคัญ ใกล้สูญพันธุ์ และมี “ถ้ำหลวง” เป็นถ้ำหินปูนกึ่งแห้งขนาดใหญ่ มีภูเขาเรียงตัวสลับซับซ้อนเป็นรูปผู้หญิงนอน มีปล่องโพรงจำนวนมาก และมีแหล่งน้ำที่เกิดจากภูมิประเทศแบบคาสต์ คือ สระมรกต ซึ่งมีน้ำสีเขียวแกมฟ้า

ขอบคุณข้อมูลที่มา : เพจไทยคู่ฟ้า