วัดโคกมะตูม อ.หนองแค ตั้งโรงทานแจก ตามดำริสมเด็จพระสังฆราช ช่วยชาวบ้านที่โดนผลกระทบโควิด19

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันที่ 5 กรกฎาคม วัดโคกมะตูม ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี ก่อนแจกทานแก่ประชาชน มี ชมรมวัฒนธรรมวิทิตการ แสดงรำถวาย 3 ชุด จากที่มีหลายชุด ตั้งแต่เกิดไวรัสโควิค-19 วันนี้เป็นวันแรก ได้มาร่วมตัว ฟ้อนรำ มี
ชุดที่ 1 รำบวงสรวงองค์เทพยาดา พญานาคราช ท่านท้าวศรีสุโท สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดูแลปกครองชาววัดโคกมะตูมชาวโคกมะตูม
ชุดที่ 2 รำวงหนองแค กล่าวถึงทุกตำบลมีทุกตำบลในอำเภอหนองแคก็จะมีเนื้อเพลงอยู่ครบในทุกตำบลในอำเภอหนองแค
ชุดที่ 3 รำ ออนซอนอีสาน ไม่ว่าเราจะอยู่ภาคใดก็ตาม เราก็คือพี่น้องกัน เพลงของภาคอีสานก็เป็นเพลงสนุกสนาน

พระครูวิทิตอรรถการ เจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำ เจ้าอาวาสวัดโคกมะตูม องหนองแค จ.สระบุรี กล่าวพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ท่านให้วัดในประเทศไทยที่มีศักยภาพที่จะตั้งเป็นโรงทานให้แก่ประชานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้จัดทำ ทางวัดโคกมะตูมก็มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือกับผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ที่จะทำได้ ทางวัดโคกมะตูมจึงตั้งโรงทานแจกทานมาทุกอาทิตย์ อาทิตย์นี้เป็นการแจกทานอาทิตย์ที่ 13 ก็มีประชาชนทั้งบ้านโคกมะตูมและประชาชนทั่วไปก็ไม่ต่ำกว่า 250 คน ก็จะแจกทุกวันอาทิตย์ไปจนถึงเดือนธันวาคม ก็ได้รับการอุปถัมภ์จากญาติโยมศิษย์ยานุศิษย์ คณะชมรมวัฒนธรรมวิทิตการ ต.หนองไข่น้ำก็เข้ามาช่วยทำอาหารมาแจกจ่าย

ทางวัดก็มีโครงการโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งวัดในแปลงผัก ปลูกผักเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เพื่อนำมาทำครัว แจกจ่ายประชาชน เหลือก็จะแจกจ่ายประชาชนทั่วไปอีก ทั้งก็ยังมีเสื้อผ้าของญาติโยมนำมาแจกญาติโยมทั่วไปที่ต้องการ อีกแจกทุกวันอาทิตย์จนสิ้นเดือนธันวาคม ส่วนจะมีแจกต่อไปหรือไม่ก็ต้องดูว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาประสานกับทางรัฐบาล หนึ่งอำเภอหนึ่งวัด อย่างไร สิ้นเดือนธันวาก็หยุดไว้ก่อน คอยดูในกรณีพิเศษ ประชาชนที่มารับแจกก็มีบัตรคิวไห้ มีเวจแอลกอฮอล์ มีวัดอุณหภูมิ ทิ้งระยะห่าง โดยมีเจ้าหน้าที่ มาดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด

ขอบคุณที่มา : ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ / ทีมข่าวนกกระจอก