จิตอาสาจังหวัดสระแก้ว ร่วมปลูกป่า และป้องกันไฟป่า บนพื้นที่สาธารณประโยชน์

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันนี้ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านน้อยพัฒนา ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านน้อยพัฒนา บนเนื้อที่ 15 ไร่ จำนวนกว่า 3,000 ต้น ได้แก่ ต้นสัก ต้น ยางนา ต้นตะเคียน พะยูงและมะค่า พร้อมทั้งแจกพันธุ์กล้าไม้จำนวน 700 ต้นให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปปลูก ซึ่งโครงการดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า โดยให้ความสำคัญและห่วงใยในเรื่องน้ำและป่าเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าต้นน้ำเป็นสาเหตุหลักที่แท้จริงของปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหามีความยั่งยืน จึงให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นหน่วยงานหลักในการประสานเพื่อร่วมดำเนินโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก
ภาพ/ประจัก สารการ ข่าว/สุชีวิน ปิยมิตรบัณฑิต