แม่ทัพภาคที่ 1 เยือนถิ่นเก่า ณ กองพันแซร์ออ “เพื่อส่งเสริมอาชีพ กำลังพลและครอบครัว”

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วานนี้ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 เดินทางมาเป็นประธาน พิธีเปิดป้ายศูนย์ตัดเย็บผ้าของหน่วย และ เยี่ยมชมการฝึก Unit School เรื่องการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และ กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พลตรี ธราพงษ์ มะละคำ ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา, พลตรี หทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19, นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และ พันเอก ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ให้การต้อนรับ ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริม/ปลดหนี้สิน,ลดรายจ่าย,เพิ่มรายได้

พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมกำลังพลและครอบครัว มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เพื่อสร้างค่านิยมในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแม่บ้าน ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด มีระบบการบริหารจัดการภายในหน่วยที่มั่นคง ยั่งยืน ทั้งด้านการผลิตและการตลาด ตัวชี้วัดความสำเร็จ กำลังพลและครอบครัว ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีอาชีพเสริม กำลังพลและครอบครัว สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อทำอาชีพเสริมมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแม่บ้านและครอบครัว ได้รับการรับรอง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก
***ภาพ/วีระยุทธ สารการ