อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ จังหวัดตราด เป็นประธานใน พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการพัฒนา โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เดินทางมาร่วมเป็นประธาน ในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ร่วมโดย ว่าที่ ร.ต. พิเชียร ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยมีนางสาวทัศนีย์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ คณะกรรมการ คณะครู ผู้ปกครอง และชาวบ้านบ้านอ่าวใหญ่ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียน วัดอ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด

โดยมี พระครู พิพัฒน์อโนมคุณ เจ้าอาวาสวัดอ่าวใหญ่ และคณะสงค์รับพิจารณาผ้าป่า การจัดการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เกิดขึ้นจาก ความเมตตาของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตลอดทั้ง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน บริษัทห้างร้านต่างๆ และชาวอ่าวใหญ่ ที่ร่วมแรงร่วมใจ เป็นกำลังสำคัญ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ให้โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ ในครั้งนี้ เพื่อที่จะนำไปสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ จัดซื้อเครื่องกรองน้ำเพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลต่อไป…

ทีมข่าว จ.ตราด / สุนิสา สังข์ทอง