กรุงเก่าจัดกิจกรรมจิตอาสา “12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันนี้ 12 สิงหาคม 2563 ที่ ลานกีฬา ที่ว่าการอำเภอวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก ”  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธี โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเงินกองทุน “ เด็กเกิดใหม่อยุธยาต้องไม่อดนม ” ให้กับแม่ลูกอ่อนของอำเภอวังน้อย ที่มีลูกเกิดใหม่ช่วงวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 47 ราย ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทยรายละ 1 ชุด พร้อมทั้งให้บริการบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง รวมถึงประกอบอาหารเลี้ยงเด็กพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำอำเภอวังน้อย จำนวน 50 คน ในพื้นที่อำเภอวังน้อย 

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก ” โดยนำเงินจากกองทุน “ เด็กเกิดใหม่อยุธยา ต้องไม่อดนม ”  มาให้กับแม่ลูกอ่อนที่มีลูกเกิดใหม่ช่วงวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันทั้ง 16 อำเภอ จำนวนกว่า 335 ราย ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทยรายละ 1 ชุด ซึ่งกองทุนดังกล่าว

เป็นเงินบริจาคของชาวอยุธยาและผู้มีน้ำใจ จำนวน 2,643,000 บาท และเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 500,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,143,000 บาท โดยมอบให้แก่แม่ลูกอ่อนที่มีลูกเกิดใหม่ช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2563 รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,143 คน ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งให้บริการบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง รวมถึงประกอบอาหารเลี้ยงเด็กพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำอำเภอวังน้อยอีกด้วย

ขอบคุณที่มา : ศักดริน พุทธคาวี / ทีมข่าวนกกระจอก