รมว.พาณิชย์ เปิดศูนย์ส่งออก ผลไม้เบ็ดเสร็จ แห่งแรกของไทย ที่จ.ชุมพร

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ร่วมเปิดศูนย์บริการส่งออกผลไม้แบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงพาณิชย์ (One Stop Fruit Export Center ( OSFEC ) : Ministry of Commerce, Thailand ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร (Agricultural Garding Quality Center : AGQC) ตลาดกลางผักและผลไม้ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน จังหวัดชุมพร (ตลาดมรกต) โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายบุณยฤทธิ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวิชัยโภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้ง เกษตรกรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

นายจุรินทร์ กล่าวว่า “วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศครั้งแรกที่เรามีศูนย์ส่งออกผลไม้เบ็ดเสร็จ เพื่อให้บริการด้านการส่งออกผลไม้ของประเทศเกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพร ถัดจากนี้ไปจะใช้เป็นชุมพรโมเดล เพื่อที่จะนำไปใช้ในอีกหลายพื้นที่ ที่จำเป็นทั่วทั้งประเทศได้มีการเตรียมการไว้แล้ว ซึ่ง “ชุมพรโมเดล” คือต่อไปนี้ เราไม่จำเป็นต้องไปสร้างอาคารใหญ่โต แล้วตั้งศูนย์ one stop service เพื่อให้บริการการส่งออกผักและผลไม้ของประเทศ แต่จะใช้สถานที่ของเอกชนที่มีความพร้อมอยู่แล้ว และแบ่งส่วนหนึ่งมาจัดตั้งเป็นศูนย์ให้บริการการส่งออกผลไม้แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้เป็นจำนวนมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องมาอยู่ร่วมกันในจุดเดียว เพื่อให้บริการกับผู้ส่งออกและเกษตรกร รวมทั้งล้งผู้รวบรวมผลไม้ และที่ตลาดมรกตนี้ จัดเป็นศูนย์ส่งออกผลไม้แบบเบ็ดเสร็จศูนย์แรกของประเทศ โดยการร่วมมืออย่างเข้มแข็งของกรมการค้าภายใน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว. ) เอสเอ็มอีแบงค์ ซีซีไอซี กรมศุลกากร เซ็นทรัลแลป และกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งผู้ส่งออก

ดำเนินการ ทั้งการคัดแยกขนาด คุณภาพ ตรวจสอบสารตกค้าง โรคพืช แมลง และเก็บรักษา รวมทั้งการบรรจุลงรถห้องเย็น เพื่อการส่งออก และไม่ต้องไปตรวจที่ด่านชายแดน เหมือนที่เคยทำมาในอดีต เพื่อไปประเทศจีน ซึ่งการให้การรับรองของไทยเราจะมีคิวอาร์โค้ด จะเป็นการรับรองอัตโนมัติจากทางการของจีนด้วย ไม่ต้องตรวจซ้ำซ้อนอีกต่อไป เมื่อไปถึงด่านก็จะได้เลนพิเศษจากเรียกว่า กรีนเลน กระบวนการจะสั้นลง ค่าใช้จ่ายถูกลงจะทำให้ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกผลไม้ คล่องตัวขึ้น ล้งและเกษตรกรซึ่งเป็นต้นทางก็จะมีรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มูลค่าการส่งออกคล่องตัวขึ้น”การเปิดศูนย์ส่งออกผลไม้เบ็ดเสร็จ วันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำรายได้เข้าประเทศ แล้วจะนำรายได้มาสู่เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ศูนย์บริการเกิดขึ้น และจะได้ใช้ชุมพรโมเดลนี้เป็นโมเดลให้กับจังหวัดอื่นต่อไป” นายจุรินทร์ กล่าว

สำหรับ ตลาดมรกต ให้บริการคัดแยก ตัวแทนส่งออก และตรวจโรคพืช สารตกค้าง และบริการส่งออกเป็นแห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้ มีผลไม้หลักคือ ทุเรียน มะม่วง มังคุด และเงาะ ในช่วงแรกยังไม่คิดค่าบริการและค่าสถานที่ โดยทำงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ในการตรวจด้านสุขอนามัย มีเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร มีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ทำหน้าที่ ส่งเสริมการตลาดและเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการ ร่วมกับเครือข่าย เอสเอ็มอีแบงค์ ส่งเสริมการขับเคลื่อนไปสู่สังคมผู้ประกอบการ มีบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (Central lab) ซึ่งมี 6 ศูนย์ทั่วประเทศ สามารถทดสอบสินค้าได้เร็วสุด 24 ชม ช้าสุด 35 วัน และให้การรับรองมาตรฐาน GAP GMP/HACCP ตรวจยาฆ่าแมลง โรค สารโลหะหนักโดยสุ่มตัวอย่างในตู้สินค้า มีบริษัท CCIT ประเทศไทย คือ หากติดสติกเกอร์ QR Code แล้วจะได้เข้าช่อง fast track ไม่ต้องเปิดค้นตู้อีก ทั้งในไทยและประเทศปลายทาง คือบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค พร้อมลดระยะเวลาหรือขั้นตอนในการส่งออกด้วย

ขอบคุณที่มา : ชูศักดิ์ ตระหง่าน / ทีมข่าวนกกระจอก