นายกเหล่ากาชาด “จัดกิจกรรมโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน” สู่ภูมิภาค แก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และและสบปัญหาอื่นๆ ของคนสระแก้ว

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสู่ภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ของจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสภาสงังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ณ ศนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาดจังหวัดสระแก้ว ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสระแก้ว ได้กล่าววัตถุประสงค์ว่า ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ มาเป็นปีที่ 22 ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด/เหล่ากาชาดจังหวัด/ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด/ชมรมแม่ดีเด่นแห

งชาติประจำจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน พร้อมมอบคูปองการศึกษาเด็กพิการประจำปี และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนกรกฎาคม 2563 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนสิงหาคม 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการฉลากการกุศล การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และจากหลายหน่วยงาน หลายสมาคม หลายองค์กร และชมรมประจำจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการจึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนสนับสนุนจนงานสำเร็จลุล่วงไปอย่างสมพระเกียรติ

ภาพ/ข่าว โดย
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสง่าวงค์ อู้อี้
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ
ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก