จังหวัด ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอผักไห่ มูลนิธิพุทธะมหาเมตา ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ ในพื้นที่อำเภอผักไห่ จำนวน 10 หลังคาเรือน

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วัดหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูปลัดสราวุธปัญญาวุโธ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอผักไห่ พระครูอุดมปิยธรรม เจ้าคณะตำบลอมฤต เจ้าอาวาสวัดหน้าโคก  พร้อมด้วย นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอผักไห่ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนจากมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอผักไห่ ได้จัดกิจกรรมออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ ในพื้นที่อำเภอผักไห่ จำนวน 10 หลังคาเรือน ในศาสนกิจงานด้านสาธารณะสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลและคณะสงฆ์ มีนโยบายปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้บังเกิดแก่พระพุทธศาสนา กิจกรรมที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างชาวพุทธเกี่ยวเนื่องกับงานด้านสาธารณะสงเคราะห์ โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข เป็นการดำเนินงานระหว่างวัด  หน่วยงาน มูลนิธิฯ และองค์กรในท้องถิ่น ซึ่งเป็นความเมตตาเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดสราวุธปัญญาวุโธ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอผักไห่ พร้อมด้วย พระครูอุดมปิยธรรม เจ้าคณะตำบลอมฤต เจ้าอาวาสวัดหน้าโคก และผู้แทนมูลนิธิพุทธะมหาเมตา ร่วมกันออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ ในพื้นที่อำเภอผักไห่ จำนวน 10 หลังคาเรือน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนและฐานะยากจน

ขอบคุณที่มา : ศักดริน พุทธคาวี / ทีมข่าวนกกระจอก