สิงห์อาสา ต่อหลักสูตร “ช่างแอร์” ว.สารพัดช่างธนบุรี เติมเทคนิค สร้างอาชีพสู้โควิด

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 63 สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เปิดอบรมหลักสูตร “ช่างแอร์” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ 2 ในโครงการ Home service and office skills ต่อเนื่อง เน้นฝึกปฏิบัติตัวต่อตัวสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที เป็นการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค.63 ที่อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี มีผู้เข้าอบรมเต็มทุกที่นั่ง โดยก่อนนี้มีการเปิดอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าบ้าน ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ผู้เข้ารับอบรมนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริง

สำหรับหลักสูตรช่างแอร์ เป็นการอบรม เทคนิคการดูแลเครื่องปรับอากาศทั้งหมด ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน ฝึกปฏิบัติการถอดประกอบและล้างเครื่องปรับอากาศ ประมาณราคางานบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ รวมไปถึงแนะนำภาพรวมอาชีพ และโอกาสธุรกิจงานช่างแอร์บ้าน โดยผู้เข้าอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงภายในวิทยาลัยฯ รวมถึงให้บริการชุมชมรอบๆ วิทยาลัยฯ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรม ที่สมัครเข้ามาจากทางบ้านสามารถนำไปต่อยอดเป็นวิชาชีพ สร้างตัวเลี้ยงครอบครัวได้

หลักสูตร Home service and office skills กลุ่มทักษะทางด้านงานช่าง เป็นหลักสูตร ครอบคลุมวิชาชีพช่างซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง โดยทุกหลักสูตรได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ 6 สถาบันการศึกษา ได้แก่ สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 จ.ปทุมธานี, วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กรุงเทพฯ, วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี, มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.ขอนแก่น และมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ รวมทั้งการประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่) สร้าง 6 หลักสูตรช่างเพื่อทำกิน ได้แก่ 1. ช่างไฟฟ้าบ้าน 2.ช่างแอร์ 3.ช่างประปา 4.กราฟิกดีไซน์เบื้องต้น อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator เบื้องต้น 5.ช่างคอมฯ 6.อี-คอมเมิร์ซ ทำธุรกิจออนไลน์ สำหรับหลักสูตรต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 11 ก.ย. 63 คือ -คอมเมิร์ซ ทำธุรกิจออนไลน์ ที่มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรม ได้ที่เฟสบุ๊ค singha r-sa สิงห์อาสา

หลักสูตร Home service and office skills นับเป็นหลักสูตรที่ 8 ในโครงการสิงห์อาสาสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ประกาศนโยบายเร่งด่วนเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ โดยได้เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในโครงการจ้างงาน สร้างรายได้ ผ่านการร่วมเป็นอาสาสมัครดูแลท้องถิ่นตนเอง สิงห์อาสาสู้ไฟป่าสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง และสิงห์อาสาสู้ภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ 37 จังหวัด ทั่วประเทศ ต่อด้วยโครงการสิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพ กลุ่มทักษะทางด้านอาหาร ในหลักสูตร 10 เมนูยอดนิยมอร่อยง่ายๆ, หลักสูตรเครื่องดื่มร้อนเย็นเต็มสูตร และหลักสูตรสร้างตัวกับเมนูเดลิเวอรี่ ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ามารับการอบรมจำนวนมาก จนเต็มทุกที่นั่งในแต่ละหลักสูตร โดยจัดอบรมฟรีไปเมื่อเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ที่ผ่านมา

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาด บริษัทฯ ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ ในรูปแบบของการจ้างงานและสร้างอาชีพ เป็นมูลค่าการช่วยเหลือรวมกว่า 200 ล้านบาท รวมทั้งการบริจาคเงินสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่ 26 โรงพยาบาลหลักทั่วประเทศ และสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้กับบุคลากรหลักๆ หลายแห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้ บริษัทฯ ยังเตรียมหลักสูตรกลุ่มทักษะด้านวิสาหกิจชุมชนเพื่อช่วยอบรมสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป