วัดราชประดิษฐาน จัดทำบุญวันพระ พร้อมส่งเสริมการศึกษาเยาวชน มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนวัดเขียน กว่า 100 ทุน

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ ศาลาปฎิบัติธรรม วัดราชประดิษฐาน ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา โดยพระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีสวดมนต์ทำบุญวันพระ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 กันยายน 2563 โดยมี ประชาชน ครู นักเรียน จาก โรงเรียนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เข้าร่วมในวันทำบุญในครั้งนี้ จากนั้นพระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน ได้เป็นประธานในพิธีมอบ ทุนการศึกษาให้กับ นักเรียนจาก โรงเรียนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน รวมกว่า 100 ทุน ทุนละ 500 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับ ครู นักเรียน ทั้ง 2 โรงเรียนด้วย โดยมีประชาชนที่มาร่วมทำบุญได้เป็นสักขีพยาน

โดยพระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์ กล่าวว่า ในการแจกทุนการศึกษาให้กับ นักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนนี้ ได้ ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียนมีพื้นที่อยู่ใกล้กับ วัดราชประดิษฐาน ที่มีการพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกันมาโดยตลอดมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  จึงเป็นเหมือนทุนมรดกทางสังคมที่มีมาคู่สังคมไทย ซึ่งที่ผ่านมามีการนำแนวคิด ‘บวร’ มาปรับใช้ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง บริหารจัดการของคนในท้องถิ่นที่ร่วมกันเป็นเจ้าของ โดยพยายามนำองค์กรและสถาบันหลักในชุมชนท้องถิ่นมาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 3 สถาบัน คือ สถาบันการปกครอง คือ บ้าน สถาบันศาสนา คือ วัด และสถาบันการศึกษา คือ โรงเรียน ให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อีกทั้งยังให้เยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมทำบุญเรียนรู้ธรรมมะอีกด้วย

ขอบคุณที่มา : ศักดริน พุทธคาวี / ทีมข่าวนกกระจอก