แถลงข่าว ประมูลเลขทะเบียนสวย จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 11

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันที่ 15 ก.ย.63 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางอังคณาง ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นาสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าว การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 11การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม มีความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยผู้ประมูลได้สามารถใช้แผ่นป้ายที่มีภาพกราฟฟิกสวยงาม ที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ ของจังหวัดสระบุรี มาปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ คือ มีลายเส้นรูปมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท ภาพทุ่งทานตะวัน ภาพประเพณีไท-ยวน ภาพฟาร์มโคนมมวกเหล็ก (เป็นอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสระบุรี) ภาพวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ภาพผาเสด็จ และภาพรถไฟโบราณสมัยพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อครั้งทรงเสด็จบริเวณดังกล่าว

นอกจากนี้ แผ่นป้ายทะเบียนรถทุกแผ่น ยังผ่านพิธีอธิษฐานจิตและเสริมสิริเป็นเอกลักษณ์ ของจังหวัดสระบุรี สำหรับหมวดอักษรที่นำมาประมูลในครั้งนี้ จะนำหมายเลขทะเบียนรถ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน เป็นหมวดอักษร “กร” ซึ่งมีความหมายว่า “ก้าวหน้า รุ่งเรือง ร่ำรวย” โดยแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหมด จำนวน 301 หมายเลข สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ได้นำเข้าพิธีอธิษฐานจิต และเสริมสิริมงคลจาก พระครูอาคมสิทธิสุนทร (พระครูปลัตวิชัย ปัญญาทีโป) เจ้าอาวาสวัดสันติวิหาร ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา

และเคารพสักการะของ ประชาชน จึงนับว่าเป็นสิริมงคลสำหรับผู้ชนะการประมูลแต่ละหมายเลข ซึ่งรายได้จากการระมูลในครั้งนี้ จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน หรือ กปถ. ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ในการสนับสนุน และส่งเสริมด้านความปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย อันเนื่องจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าน่วมงานระมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังวัดสระบุรี ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันเสาร์ที่ 17 และ วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ ถนนมิตรภาพ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ขอบคุณที่มา : ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ / ทีมข่าวนกกระจอก