อบจ.สมุทรปราการ แถลงข่าว กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดแถลงข่าวกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร ภายใต้แนวคิด New Normal New World ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในกลุ่มนักเรียนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่บ้านและชุมชน เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 กันยายน 2563 ที่โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธนวัฒน์วงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย สจ.ชนะ หงวนงามศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ สภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

และนางสาวเกษแก้ว พราหมณ์ตะขบ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกัน แถลงข่าวกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร ภายใต้แนวคิด New Normal New World ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในกลุ่มนักเรียนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่บ้านและชุมชน โดยมีนายสมชาย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา กล่าวต้อนรับคณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน โดยมีศีลปิน บอส จักรพันธ์ และ ทาเคชิ ชนะศักดิ์ มาร่วมเล่นเกมส์และจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจรและให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กนักเรียน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 หรือไวรัสโควิค-19 ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างมาก การห้ามเดินทางและมาตรการกักตัวส่งผลให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)ลดลง แต่ปัญหาทางด้านขยะ เช่นขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วเพิ่มสูงขึ้น กลายเป็นขยะพิษหรือขยะติดเชื้อ รวมถึงขยะจากการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ ก็พบว่าขยะพลาสติกที่เคยลดลงไปจากการรณรงค์และห้ามใช้ในต้นปี ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการสั่งอาหารรูปแบบเดลิเวอรี่ที่สร้างขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหีบห่อแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มขึ้นมากมาย

ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร ภายใต้แนวคิด New Normal New World ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกหน่วยงาน ทุกฝ่ายมีจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งนับได้ว่ามีความสำคัญที่เติบใหญ่เป็นอนาคตของประเทศต่อไป โดยกิจกรรมในงานก็จะมี การจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเกมส์ สร้างสรรค์ การให้ข้อคิดและความรู้จากศิลปิน ดารา ที่มามอบความสนุกสนานและความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นแรงกำลังสำคัญในการช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการต่อไป

ภาพ / ข่าว ทีมข่าวนกกระจอก