9 อำเภอ ส่งผู้สูงอายุ แข่งขันกีฬา ในโครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

นายนฤพล สังเกตุ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว ประธานพิธีเปิด โครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว นายอนันต์ บุญพุทธรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการกรฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมมีวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยใช้กิจกรรมทางด้านกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อในการดำเนินงาน

กีฬาผู้สูงอายุ มีกิจกรรมประกวดร้องเพลง ผู้สูงอายุ ทั้ง 9 อำเภอส่งเข้าประกวดเปตอง กิจกรรมแอโรบิมวยไทยแดนเซอร์ กรรมการตัดสินประกอบไปด้วย นายไพทูรย์ ภาพพิมพ์ใจ ราชการบำนาญ ดร.พัชรินทร์ โตตระกูล ราชการบำนาญ นายวิทยา พุ่มภักดี ราชการบำนาญ และได้รับเกียรติ จากนายสุพจน์ พลรัมย์ (กบ)ไมค์ทองคำ-3 นักร้องดังจากทีวี มาเป็นกรรมการตัดสินการร้องเพลงผู้สูงอายุทั้ง 9 อำเภอ ในกิจกรรมมีการแจกเลี้ยงข้าวก่องให้กับกีฬาผู้สูงอายุสนุกสนานด้วยเสียงเพลงต่างคนต่างจะคว้ารางวัลชนะเลิศ และสุพจน์ พลรัมย์(กบ)ไมค์ทองคำ-3 ขึ้นร้องเพลงให้ผู้สูงอายุได้รับฟังกันอย่างสนุกสนานเอาผู้สูงอายุลำจนลืมเป็นลืมตาย

ภาพข่าว..สมศักดิ์
ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก