คนไทยในต่างประเทศ 1,001 คน เดินทางกลับถึงไทย พบมีไข้สูง 5 คน

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อเวลา 23.30 น. วันที่ 16 ก.ย. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจรับคนไทย และต่างชาติที่เดินทางมาจาก ประเทศ ฮ่องกง วันนี้มีผู้โดยสารคนไทยและต่างชาติที่เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 8 เที่ยวบินจาก ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ บรูไน อินเดีย กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ฮ่องกง
เที่ยวบินแรก จากประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน สวิตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LX 180 เครื่องลงเวลา 07.46 น. ผู้โดยสารจำนวน 241 คนเป็นคนไทย จำนวน 172 คน พระสงฆ์ จำนวน 1 รูป ชาวต่างชาติจำนวน 69 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 129 คน โรงแรม จอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยาโรงแรม เอซทรูดู สมุทรปราการ และผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก จำนวน 112 คน ที่โรงแรมใน กรุงเทพมหานครและนนทบุรี สมุทรปราการ

ที่ยวบินที่ 2 จาก ประเทศ บรูไน โดยสายการบิน รอยัลบรูไน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ BI 519 เครื่องลงเวลา 12.54 น. ผู้โดยสารจำนวน 49 คนเป็นคนไทยจำนวน 49 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง ป่วยโรคประจำตัว จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนที่เหลือ เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัวทางเลือก 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 48 คน โรงแรม ภัทรา รามา9 โรงแรมเบอเวอรี่ พัทยา
เที่ยวบินที่ 3 จาก ประเทศ อินเดีย โดยสายการบิน แอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 334 เครื่องลงเวลา 13.45น. ผู้โดยสารจำนวน 36คน เป็นคนไทยจำนวน 5 คน ชาวต่างชาติ จำนวน 31 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 5 คน โรงแรม เลอบาหลี พัทยา และผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือกจำนวน 31 คน โรงแรม ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี สมุทรปราการ

เที่ยวบินที่ 4จาก กัมพูชา โดยสายการบิน ไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE8085 เครื่องลงเวลา 14.10 น. ผู้โดยสารจำนวน 23 คน เป็นคนไทยจำนวน 5 คน เป็นชาวต่างชาติจำนวน 18 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง พบป่วยโรคประจำตัวเข้ารักษาตัวทางเลือก จำนวน 12 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนที่เหลือ เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 5 คน โรงแรม เซ็นต์จูรี ปาร์ค ราชปรารภ และผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก จำนวน 6 คน ที่โรงแรมใน กรุงเทพมหานครและนนทบุรี สมุทรปราการ
เที่ยวบินที่ 5 จาก จีน โดยสายการบิน ไชน่าเซาซ์เท็น แดร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ 3081 เครื่องลงเวลา 14.38 น. ผู้โดยสารจำนวน 271 คน เป็นคนไทยจำนวน 9 คน มีหมายจับจำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง พบป่วยโรคประจำตัวเข้ารักษาตัวทางเลือก จำนวน 46 คน เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 8 คน โรงแรม อิริแกรนด์ ประเวศ และผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก จำนวน 216 คน ที่โรงแรมใน กรุงเทพมหานครและนนทบุรี สมุทรปราการ

เที่ยวบินที่ 6 จาก ญี่ปุ่น โดยสายการบิน ออล นิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 847 เครื่องลงเวลา 14.50 น. ผู้โดยสารจำนวน 206 คน เป็นคนไทยจำนวน 201คน มีหมายจับจำนวน 2 คน ทหารเรือ จำนวน 1 คน ชาวต่างชาติ จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง จำนวน 4 คน ป่วยโรคประจำตัว จำนวน 2 คน ผู้ติดตาม จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนที่เหลือ เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 182 คน โรงแรม พาลาโซ่พัทยา โรงแรม เลอบลารี พัทยา โรงแรมเมอครุต พัทยา และผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก จำนวน 12 คน ที่โรงแรมใน กรุงเทพมหานครและนนทบุรี สมุทรปราการ
เที่ยวบินที่ 7 จาก บังคลาเทศ โดยสายการบิน บิมาน บังคลาเทศ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ BG 4088 เครื่องลงเวลา 19.18 น. ผู้โดยสารจำนวน 3 คน เป็นคนไทยจำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 3 คน โรงแรม ภัทรา พระราม 9

เที่ยวบินที่ 8 จาก ฮ่องกง โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 607 เครื่องลงเวลา 22.10 น. ผู้โดยสารจำนวน 172 คน เป็นคนไทยจำนวน 72 คน เป็นชาวต่างชาติ จำนวน 100 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูงจำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนที่เหลือ เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 68 คน โรงแรม อโนมา แกรนด์ ราชดำริ และผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก จำนวน 103 คน ที่โรงแรมใน กรุงเทพมหานครและนนทบุรี สมุทรปราการ
รวมผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ บรูไน อินเดีย กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ฮ่องกง ถึงไทย จำนวน 1001 คน หมายจับจำนวน 3คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูงจำนวน 5 คน และป่วยโรคประจำตัวจำนวน 2 คน ป่วยรักษาตัวทางเลือก จำนวน 58 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาลทันที

ภาพ / ข่าว ทีมข่าวนกกระจอก