ทหารพราน ลาดตระเวน สกัดกั้นต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ต่อเนื่อง

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังจากฐานปฏิบัติการห้วยต้นนุ่น จัดชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนด้วยรถจักรยานยนต์ตามเส้นทาง และต่อด้วยการเดินเท้าในภูมิประเทศ เพื่อสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ตลอดจนป้องปรามกลุ่มขบวนการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ ยาเสพติด และการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ได้เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวน การจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกั้น และการตรวจสอบบุคคลที่ผ่านเข้า-ออกตามเส้นทาง หวั่นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก2 จากประเทศเมียนมา ที่อาจมากับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง หลังเมืองย่างกุ้ง ได้ประกาศล็อกดาวน์ ประชาชนต้องกักตัวเองอยู่แต่ในบ้าน โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 671 ราย

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของเจ้าหน้าที่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่อง หากพบ หรือมีบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบกลับเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ทางสายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 หมายเลขโทรศัพท์ 053-681300 เพื่อดำเนินการต่อไป (22 ก.น.63)

ขอบคุณที่มา : ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center