จิตอาสาพระราชทาน อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันมหิดล วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาล และทําความสะอาด

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ.ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายพีระ การุญ​
นาย​อําเภอคลองใหญ่ นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด จำนวน 150 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันมหิดล วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดช วิดรมพระบรมราชชก ประจำปีพุทธศักราช 2563 จัดกิจกรรมทําความสะอาดจัดระเบียบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล / สถานพยาบาล ตําบลหาดเล็กโดยมีประชาชนจิตอาสา กำลังพลทหาร ตำรวจ และตํารวจตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลส่งเสริมเพื่อสุขภาพตําบลหาดเล็ก หมู่ 1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาล / สถานพยาบาล เนื่องในวันมหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในครั้งนี้ นับเป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสา ในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายต่างตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับบ้านเมืองอีกด้วย…

วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าว จ.ตราด