จิตอาสา-หน่วยงาน ในสระแก้ว ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเพื่อในหลวง เทิดทูนสถาบัน

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน จิตอาสาประชาชน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสตน์กษัตริย์ จิตอาสาพัฒนา พัฒนา สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว สภ.เมืองสระแก้วร่วมทำจิตอาสาทำความดีเพื่อในหลวงเทิดทูลสถาบัน เวลา 09.00 น.ตำรวจทุกนาย ร่วมทำจิตอาสาเข้าแถวตบเท้าสร้างความดีเพื่อในหลวง พ.ต.อ. จิราวัฒน์ ศรีพัฒนสิทธิกร ผกก. สภ.เมืองสระแก้วเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ถางหญ้า ไม้กวาด เลื่อยตัดหญ้าทำความสะอาดรอบๆ สภ.เมืองสระแก้ว และกวาดเก็บขยะตามคลองสระน้ำให้สะอาด
ชุดจิตอาสา ฝ่าย อก.จัดเตรียมอุปกรณ์ตัดหญ้าจากทางเทศบาลเมืองสระแก้วได้มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาและประชาชนมาร่วมด้วย และมีบริษัทมิตซูไทยธาดาสระแก้วได้นำเครื่องดื่มมาแจกเช่นน้ำและเครื่องดื่มจากบริษัท มิตซูไทยธาดาสระแก้ว

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก