ผู้โดยสาร 1,289 คนจากต่างประเทศ เดินทางถึงไทย พบมีไข้สูง 3 ราย

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 25 ก.ย. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจรับคนไทย และต่างชาติที่เดินทางมาจาก ประเทศ อินเดีย วันนี้มีผู้โดยสารคนไทยและต่างชาติที่เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 7 เที่ยวบินจาก ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ จีน อินเดีย

เที่ยวบินแรก จากประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 384 เครื่องลงเวลา 11.06 น. ผู้โดยสารจำนวน 257 คนเป็นคนไทย จำนวน 188 คน ชาวต่างชาติจำนวน 69 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง มีผู้โดยสารเข้ารักษาตัวทางเลือก จำนวน 13 คน ส่วนที่เหลือ เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 188 คน โรงแรม เลอบาหลี พัทยา พัทยาโรงแรม จอมเทียน ปาล์มบีช พัทยา และผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก จำนวน 56 คน ที่โรงแรมใน กรุงเทพมหานครและนนทบุรี สมุทรปราการ

เที่ยวบินที่ 2 จาก ประเทศ เอธิโอเปีย โดยสายการบิน เอธิโอเปียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET 608 เครื่องลงเวลา 13.18 น. ผู้โดยสารจำนวน 37 คนเป็นคนไทยจำนวน 22 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง จำนวน 1 คน ป่วยโรคประจำตัว จำนวน 1 คน เช้ารักษาตัวทางเลือก จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนที่เหลือ เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัวทางเลือก 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 19 คน โรงแรม ไบล์ตั้แกรนด์ พัทยา และผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก จำนวน 15 คน ที่โรงแรมใน กรุงเทพมหานครและนนทบุรี สมุทรปราการ

เที่ยวบินที่ 3 จาก ประเทศ ญี่ปุ่น โดยสายการบิน ออลนิปปอนด์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 847 เครื่องลงเวลา 14.47น. ผู้โดยสารจำนวน 205 คน ชาวต่างชาติ ทั้งหมด เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัวทางเลือก 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ โรงแรม ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี สมุทรปราการ

เที่ยวบินที่ 4 จาก ไต้หวัน โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 633 เครื่องลงเวลา 14.10 น. ผู้โดยสารจำนวน 306 คน เป็นคนไทยจำนวน 236 คน เป็นชาวต่างชาติจำนวน 70 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง พบป่วยโรคประจำตัวจำนวน 1 คน ป่วยเข้ารักษาตัวทางเลือก จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนที่เหลือ เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 235 คน โรงแรม ซิตรัสแกรนด์ พัทยา และผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก จำนวน 68 คน ที่โรงแรมใน กรุงเทพมหานครและนนทบุรี สมุทรปราการ

เที่ยวบินที่ 5 จาก สิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ976 เครื่องลงเวลา 16.53 น. ผู้โดยสารจำนวน 82 คน เป็นคนไทยจำนวน 71 คน เป็นคนต่างชาติ จำนวน 11 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 71 คน โรงแรม พาลาสโซ่ รัชดา และผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก จำนวน 11 คน ที่โรงแรมใน กรุงเทพมหานครและนนทบุรี สมุทรปราการ

เที่ยวบินที่ 6 จาก จีน โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 8095 เครื่องลงเวลา 18.08 น. ผู้โดยสารจำนวน 182 คน เป็นคนไทยจำนวน 12คน ชาวต่างชาติ จำนวน 170 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 12 คน โรงแรม บ้านไทย รามคำแหง และผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก จำนวน 170 คน ที่โรงแรมใน กรุงเทพมหานครและนนทบุรี สมุทรปราการ

เที่ยวบินที่ 7 จาก อินเดีย โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 8093 เครื่องลงเวลา 18.53 น. ผู้โดยสารจำนวน 220 คน เป็นคนไทยจำนวน 54 คน เป็นชาวต่างชาติ จำนวน 166 คน เป็นเจ้าหน้าที่การทูต จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง จำนวน 1 คน ป่วยโรคประจำตัวจำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 52 คน โรงแรม บ้านไทย รามคำแหง และผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก จำนวน 163 คน ที่โรงแรมใน กรุงเทพมหานครและนนทบุรี สมุทรปราการ

รวมผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ จีน อินเดีย ถึงไทย จำนวน 1,289 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูงจำนวน 3 คน และป่วยโรคประจำตัวจำนวน 3 คน ป่วยรักษาตัวทางเลือก จำนวน 16 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาลทันที

ภาพ / ข่าว ทีมข่าวนกกระจอก