ชมรมรักษ์(สระ)แก้วบริจาค อุปกรณ์กีฬา เครื่องเสียง อุปกรณ์การเขียน มอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนทุรกันดาร

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ในชมรมรักษ์(สระ)แก้ว ทำกิจกรรมสาระดีๆ “มอบรัก มอบโอกาส มอบไออุ่น” มอบทุนการศึกษา นักเรียน 82 คน มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เครื่องเรียน เครื่องเสียง ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง อ. ทองผาภูมิ จ กาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนทุรกันดารท่ามกลางขุนเขา ได้เห็นรอยยิ้มทั้งผู้รับ ผู้ให้ ก็สุขใจ

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก