ตราด​ ครั้งแรก ในรอบร้อยปี พิธีบวชพระสงฆ์ ในศาสนาคริสต์ของจังหวัดตราด

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 วัดแม่พระรับสารตราด จัดพิธีบวชพระสงฆ์ ในศาสนาคริสต์ของจังหวัดตราด โดย บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็น ประธานในพิธีบูชามิสซา บวชพระสงฆ์ใหม่ ของสังฆานุกร​ ฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์ ตันชัย ซึ่งเป็นสัตบุรุษลูกวัดตราดโดยตรง โดยมีคุณพ่อวิเชียร ฉันทพิริยกุล คุณพ่อเจ้าอาวาส วัดแม่พระรับสารตราด คณะสภาอภิบาล วัดแม่พระรับสารตราด ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย คณะพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และ ผู้แทนศาสนา ซิสเตอร์ พี่น้องสัตบุรุษ ร่วมในพิธีบูชามิสซา สังฆานุกร ฟรังซิส เซเวียร์ พร้อมด้วยพี่น้องคริสตชนต่างชาติ และ ชาวไทย ร่วมยินดีจำนวนกว่า 2,000 คน

สำหรับพิธีบวชพระสงฆ์ในศาสนาคริสต์ของจังหวัดตราด ของสังฆานุกรฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์ ตันชัย ซึ่งเป็นบุตรของ ฟรังซิส เซเวียร์ อุทัย ตันชัย และเทเรซา กัลยาณี ตันชัย ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกในรอบ หนึ่งร้อยปี ที่จังหวัดตราด ได้มีพระสงฆ์ ที่ใช้เวลาฝึกฝนตนเอง และใช้เวลาตัดสินใจตลอดช่วงเวลาเป็นสามเณร ซึ่งรวมเวลาทั้งสิ้น 16-17 ปี เมื่อชัดเจน และมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอแล้ว จึงประกาศและกำหนดให้มีพิธีบวชเป็น บาทหลวงได้ พิธีศีลบวชถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ เป็นการแสดงออกว่าได้มอบตัวถวายแด่พระเจ้า รับใช้ประชากรของพระเจ้า ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ได้รับสินบรรพชา ลำดับพิธีจะประกอบด้วย การล่ำลาบิดามารดา นับจากนี้เมื่อเป็นบาทหลวงแล้ว จะอุทิศตนให้กับบรรดา

คริสตชนมากกว่ารับใช้ หรือดูแลบิดามารดา ความสมัครใจ จะมีการถามผู้รับศีลบวชต่อหน้าทุกคน ว่าการตัดสินใจเข้าพิธีบวชในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ การนอนคว่ำหน้าพระแท่นบูชา เป็นการแสดงว่าจะอุทิศตนทำงานให้พระศาสนา โดยไม่คิดถึงตนเอง การปกมือ บรรดาบิชอบ และบาทหลวง ทุกองค์ที่อยู่ในพิธีจะปกมือเหนือศรีษะของผู้รับศีลบวช เป็นการเชิญองค์พระจิตมาประทับอยู่กับผู้รับศีลบวช เพื่อนำพระพรของพระองค์ไปจ่ายจ่ายแก่ทุกๆคน พระจิตเป็นพลังเพื่อผู้บวชจะได้ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ การเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่ฝ่ามือทั้งสอง ข้าง เพื่อมือนี้จะได้อวยพร เสกให้ศักดิ์สิทธิ์ การมอบจอกกาลิกส์ และเสื้อกาซูลา แสดงว่า ได้ดำรงตำแหน่งบาทหลวง สามารถประกอบพิธีทางศาสนาได้ บรรยากาศภายในพิธี เป็นไปด้วยความชื่นมื่น การร่วมพิธีมิสซาและร่วมแสดงความยินดี ของพี่น้องสัตบุรุษ ที่คริสตชนลูกหลานชาวตราดได้พิสูจน์ตนเอง ได้รับศีลบวชเป็นบาทหลวง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย และเป็นคนแรกในรอบร้อยปีของประวัติศาสตร์ชุมชนคริสตชนจังหวัดตราด…

ทีมข่าว​จังหวัดตราด​