ททท.ชุมพร ปล่อยคาราวานท่องเที่ยว Discovery lndochina Caravan

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 27 ตุลาคม 25563 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  มอบหมายให้นายเสรี หอมเกสร ปลัดจังหวัด เป็นประธาน ปล่อยคาราวานท่องเที่ยวDiscovery  lndochina Caravan ท่องเที่ยวภาคใต้เปิดประตูภาคใต้จากจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางทางรถยนต์ โดยร่วมปล่อยตัว ณ บริเวณหน้าโรงแรมลอฟท์มาเนีย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพร กล่าวว่า  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.สำนักงานจังหวัดชุมพรได้ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจัดคาราวานท่องเที่ยว Discovery  lndochina Caravan มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลการท่องเที่ยวแบบ New Normal ที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพกระตุ้นการเติบโตของนักท่องเที่ยวภายในประเทศให้กระจายการเดินทางสู่พื้นที่เมืองรองจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานและผ่านเส้นทางที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติติดอันดับโลกเช่นป่า เขา ทะเล ป่าชายเลนและสัมผัสกับความบริสุทธิ์ของน้ำแร่ที่มีคุณภาพดีระดับโลกรวมถึงประเพณีอัตลักษณ์ของจังหวัดทางภาคใต้

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรและหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยขบวนด้วย โดยเส้นทางท่องเที่ยวขบวนคาราวาน จะเริ่มต้นจากจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดแรกนำคณะเดินทางชม  จุดชมวิวเขามัทรี ชมวิวเมืองชุมพรกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เดินทางสู่จังหวัดระนองชมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนองพระราชวังรัตนรังสรรค์บ่อน้ำแร่ร้อน พักค้างคืนจังหวัดระนอง จากนั้นเดินทางท่องเที่ยวต่อไปยังจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่หาดใหญ่สงขลาและอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นจุดสิ้นสุดคาราวานท่องเที่ยว ททท. สำนักงานชุมพรหวังที่จะให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นเกิดจากเดินทางพักค้างคืนในพื้นที่และมีการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เพื่อกระตุ้นให้เกิดรายได้และเม็ดเงินทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณที่มา : ชูศักดิ์ ตระหง่าน / ทีมข่าวนกกระจอก