#โคราช ประกาศแจ้งเตือน 2 อำเภอ ระวังน้ำล้นตลิ่ง หลังเขื่อนลำพระเพลิง ต้องมีการระบายน้ำ รองรับพายุโมลาเบ 28-30 ต.ค.นี้

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงการรับมือกับพายุโมลาเบ ซึ่งเป็นพายุ ระดับ 5 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครราชสีมา จะได้รับผลกระทบในช่วงระหว่างวันที่ 28-30 ตค.63 นี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือ จังหวัดนครราชสีมา จึงออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่อำเภอปักธงชัยและอำเภอโชคชัย ถึงการระบานน้ำออกจากเขื่อนลำพระเพลิง โดยปัจจุบันเขื่อนลำพระเพลิงมีปริมาณก็บกัก 154 ล้าน ลบ.ม. หรือ 99 % ของความจุ และในช่วงที่มีพายุโมลาเบคาดว่าจะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนลำพระเพลิงเป็นจำนวนมาก

เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าว เขื่อนลำพระเพลิงได้ระบายน้ำทางคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในอัตรา 10 ลบ.ม./วินาที และลงคลองธรรมชาติลำพระเพลิง ในอัตรา 30 ลบ.ม./วินาที จึงขอให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตตำบลลำนางแก้ว ตำบลตะขบ ตำบลสุขเกษม ตำบลงิ้ว ตำบลนกออก ตำบลดอน ตำบลเมืองปัก ตำบลโดกไทย ของอำเภอปักธงชัย และตำบลท่าลาดขาว ตำบลพลับพลา ตำบลกระโทก ของอำเภอโชคชัย

ให้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และ เตรียมความพร้อมเก็บของขึ้นที่สูง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมกันนี้ได้สั่งการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ลงพื้นที่แจ้งข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยตรง และ ติดตามสถานการณ์น้ำ จัดเวรฝาระวังประจำตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมิน สถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ กรณีประเมินสถานการณ์แล้วพบว่า จะก่อให้เกิดอัตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ให้ สั่งอพยพประชาชนไปยังจุดอพยพที่ได้จัดเตรียมไว้ทันที

ขอบคุณที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา