#สระแก้ว ผู้นำท้องถิ่น-ผู้นำชุมชน “คัดค้านก่อสร้างโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล” เกรงเกิดมลพิษในพื้นที่ตำบลผักขะ

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้นำท้องถิ่น-ผู้นำชุมชน โดยการนำของนายจรูญ ประกอบผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายนนท์ คณิบุญ นายจรูณ แม่นปืน สองรองนายก อบต.ผักขะ นายเสริม หันทะยุง ผญ. ม. 5 นายาันติ เพ็ชรสุริยา ตำบลหันทราย และนายวัลลภ วรนาม อดีต ผอ.รร.บ้านหนองบัว รุดยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล KSL และโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ซึ่งในพื้นที่บ้านน้อยห้วยพะใย หมู่ 4 ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งตำบลดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว

คณะผู้มายื่นหนังสือต่อนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ยกเลิกการรับความคิดเห็น การทำประชาพิจารณ์ เนื่องจากถ้าหากเปิดโอกาสให้ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ก่อสร้างโรงงาน จะทำให้เกิดมลพิษในวงกว้างกินพื้นที่ จำนวน 1,652.76 ไร่ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน เช่น หมู่บ้าน วัด โรงเรียน จำนวน 4 ตำบล ใน 2 อำเภอ แำเภอวัฒนานคร และอำเภออรัญประเทศ 9 หมู่บ้าน ประชากรจะได้รับผลกระทบ จำนวน 3,000 คน ในพื้นที่ บริษัท KSL จะดำเนินการก่อสร้าง เป็นพื้นที่สีเขียว ประชาชนประกอบอาชีพในการทำนา เท่านั้น จึงเห็นควรไปสร้างในพื้นที่อื่นๆ ที่มีประชาชนปลูกอ้อยหนาแน่นจะดีกว่า บริษัท KSL มอบให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด มารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุม ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

จุดประสงค์ของคณะผู้ยื่นหนังสือคัดค้านการรับฟังความคิดเห็นนั้น คือ
1. เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรน้ำ
2. ถ้าหากปีไหนเกิดภาวะฝนแล้ง น้ำน้อย จะมีผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่ ในทุกมิติ
3. หากเกิดภาวะน้ำท่วม ทางบริษัท ไม่มีหลักประกันป้องกันน้ำเสีย หรือเกิดมลพิษ กลิ่น ควันพิษ ฝุ่นละออง จะกระจายสู่ชุมชน ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พืชผล ปศุสัตว์ และอื่นๆ จะทำให้วิถีชีวิตของขุมชนเปลี่ยนไป และสร้างความแตกแยกในชุมชนด้วย

ในเวลาเดียวกัน ได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ มาชี้แจงต่อกลุ่มผู้คัดค้าน ว่า ขณะนี้การดำเนินการของ บริษัท KSL ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานก็ติดตามผลต่อการดำเนินงานของบริษัท KSL อยู่ ทั้งสองหน่วยงานและจังหวัดสระแก้ว ไม่ได้เป็นผู้อนุญาต ได้เป็นเพียงผู้ประสานงานไปยังกรมฯและกระทรวงเท่านั้น อีกส่วนหนึ่งกลุ่มผู้คัดค้านได้นำเสนอว่า การที่บริษัท มารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทำไมไปทำที่ ม.บูรพา วิทยาเขต และไปเอาคนนอกพื้นที่มารับฟังความคิดเห็น (คนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบไม่มีโอกาสเข้ารับฟัง และได้กำหนดตัวบุคคลเข้ารับฟังด้วย)จากนั้น รองผู้ว่าฯ ได้รับหนังสือจากกลุ่มผู้ร้องคัดค้านเพื่อดำเนินการต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสง่าวงค์ อู้อี้
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ
ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก