“สิงห์อาสา” ลุยจ้างงาน สร้างอาชีพต่อเนื่อง ลงพื้นที่ จ.ยโสธร ชวนชาวบ้านเป็นอาสาสมัคร

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อวันที่ 5-7 พ.ย. 63 สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับจังหวัดยโสธร และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสามหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ ม.อุบลราชธานี, ม.ราชภัฏอุบลฯ และ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการ “สิงห์อาสาสู้ภัยน้ำท่วม” จ้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนทันทีถึง 300 คน ในการร่วมกันกำจัดผักตบชวา ในอ่างเก็บน้ำห้วยทวน (ลานพญาคันคาก) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ จ.ยโสธร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร คุณชลธี ยังตรง และผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ร่วมเป็นประธาน

คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมา บุญรอดฯ และเครือข่ายสิงห์อาสาได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราได้อนุมัติงบไปกว่า 200 ล้านบาท ทั้งเรื่องการช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งการจ้างงานผ่านเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นตัวเอง การจัดอบรมสร้างงานสร้างอาชีพ รวมถึงการช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ โดยมีแนวคิดจากคำพูดของพระยาภิรมย์ภักดีผู้ก่อตั้งบริษัทว่า เราเป็นคนไทยถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วย เราจึงได้ทำมาโดยตลอด

“สำหรับงานวันนี้เราได้จัดกิจกรรมสิงห์อาสาจ้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน ในการช่วยดูแลท้องถิ่นตัวเอง โดยเฉพาะที่นี่ อ่างเก็บน้ำห้วยทวน ที่เป็นแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดยโสธร ที่มีผักตบชวาขึ้นเป็นจำนวนมากทำลายทัศนียภาพที่สวยงามของที่นี่ ต้องขอขอบคุณส่วนราชการในจังหวัดทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมในวันนี้” คุณรังสฤษดิ์ กล่าว คุณชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า “ปัญหาผักตบชวาที่นี่มีมาตลอด ส่วนใหญ่จะมาตามเส้นทางน้ำ และจะไหลออกไปยังที่ต่างๆ ทางหน่วยงานราชการพยายามกำจัดตลอด แต่ปีนี้ทางน้ำไม่ไหลเร็วเหมือนปีก่อน ทำให้มีผักตบชวาสะสมอยู่มาก ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นได้ โครงการวันนี้เป็นโครงการ สิงห์อาสาสู้ภัยน้ำท่วม ได้ชวนจิตอาสา มีการจ้างแรงงานประชาชนในพื้นที่ โดยให้เป็นเบี้ยเลี้ยง ข้าวสารน้ำดื่ม ให้ประชาชนออกช่วยทำกิจกรรมดูแลท้องถิ่นตัวเอง ที่สำคัญยังช่วยประชาชนในช่วงโควิด-19 ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภูมิทัศน์ บริเวณวิมานพญาแถน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธรอีกด้วย

สำหรับโครงการ “สิงห์อาสาสู้ภัยน้ำท่วม” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในภาคกลางและภาคอีสาน โดยให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันดูแลชุมชนของตนเอง ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา โดยจะได้รับเบี้ยเลี้ยง ข้าวสารตราพันดี และน้ำดื่มสิงห์ ทั้งนี้นับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มีนโยบายช่วยเหลือสังคม มอบเงินสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลัก 26 แห่งทั่วประเทศ ทั้งยังสนับสนุนอาหารน้ำดื่มให้กับบุคคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่รับมือกับการแพร่ระบาดโควิด-19 รวมถึงประกาศนโยบายเร่งด่วน

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ โดยตลอดระยะเวลากว่า 6 เดือน ได้จัดอบรมโครงการ ทั้งในรูปแบบของการจ้างงาน สร้างรายได้ เป็นอาสาสมัครดูแลท้องถิ่นตนเอง ได้แก่ โครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง และโครงการสิงห์อาสาสู้ภัยน้ำท่วม รวมถึงรูปแบบการสร้างงาน สร้างอาชีพ ได้แก่ กลุ่มทักษะวิชาชีพทางด้านอาหาร ต่อยอดสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก กลุ่มทักษะวิชาชีพทางด้านงานช่าง และเตรียมจัดอบรมกลุ่มทักษะทางด้านการเกษตร รวมเป็นมูลค่าการช่วยเหลือกว่า 200 ล้านบาท