“บางกอกฟรีเทรดโซน” จับมือ อบต.บางเสาธง ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะชายฝั่ง ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 พ.ย.2563 นายสุวรรณ ภูมิสวัสดิ์ รองนายก อบต.บางเสาธง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม”ปลูกกล้า เพิ่มป่า” ซึ่งเป็นโครงการ CSR ของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ โดยมี นายเชิญชัย นิยมานุสร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน และยังมี ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PRM) บริษัท วีมา เอ็นไวรอนเม็นทอล เทคโนโลยีส์ จำกัด อบต.บางเสาธง เข้าร่วมกิจกรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมชาติศึกษา และสาธิตวิธีการปลูกป่าชายเลน

นายเชิญชัย นิยมานุสร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรม ที่ทางโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ร่วมกับ อบต.บางเสาธง ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับทางชุมชน เป็นกิจกรรม CSR. ของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ที่ทำเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเก็บขยะพลาสติกที่ลอยมากับน้ำและมาติดอยู่ตามชายฝั่งทะเลในป่าชายเลน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย ที่วางไข่ของสัตว์น้ำ ส่วนการการปลูกป่า เนื่องจากเห็นว่าจังหวัดสมุทรปราการมีบ้านเรือน ประชาชนและ โรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น การช่วยกันปลูกป่าก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสิ่งแวดล้อม ให้กับชุมชนและจังหวัดสมุทรปราการ โครงการบางกอกฟรีโซน เป็นเขตอุตสาหกรรมเขต ฟรีโซน และโกดังให้เช่า

ตั้งอยู่ในเขต จ.สมุทรปราการ มีความต้องการที่จะส่งเสริม ทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว โดยได้รับความร่วมมือที่ดี กับอบต.บางเสาธง ที่ผ่านมาทางโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การเข้าไปดูแลโรงเรียน อนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในเขต อบต.บางเสาธง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน การจัดกิจกรรมในครั้งยังมีบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทแม่ของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน มาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ด้าน นายสุวรรณ ภูมิสวัสดิ์ รองนายก อบต.บางเสาธง กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม ปลูกกล้าเพิ่มป่า ปลูกพันธ์ไม้ป่าชายเลน เช่น ต้นโกงกาง และต้นแสมขาว ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR. ของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน เป็นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์ และเป็นกำแพงธรรมชาติ เพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมทั้งได้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งเพราะพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ สถานตากอากาศบางปู เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมาก ทาง อบต.บางเสาธงได้สนับสนุนนำเจ้าหน้าที่ของทาง อบต.บางเสาธง มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ขอบคุณที่มา ธีระพล คุ้มสุข