รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน คัดสรรจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อเวลา 14.00น.วันที่ 12 พ.ย.2563 2563 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง เป็นประธานในการจัดงาน โดยได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมงาน ณ ตลาดทิพย์นิมิตร บางพลี สมุทรปราการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับตลาดทิพย์นิมิต บางพลี จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ตลาดทิพย์นิมิตร บางพลี สมุทรปราการ ในวันที่ 13-17 พ.ย.2563 มีผู้ค้าเข้าร่วม 138 ราย รวมมีแผงขาย 170 แผง ทำให้ชาวบางพลีได้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่มีคุณภาพที่เป็นผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกร คัดสรรโดย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมประมง กรมการข้าว

และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีช่องทางจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปเกษตรถึงมือผู้บริโภคโดยตรง และผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรมด้วยสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการเอกชน โดยมีผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร เวชสำอาง สินค้าแฟชั่น เครื่องประดับจากทั่วทุกภูมิภาค

ภาพ / ข่าว ทีมข่าวนกกระจอก