พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ และประชาชน ร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 รวมถึงกล่าวคำน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระราชดำริคิดค้นวิจัยวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 คณะรัฐมนตรีได้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น พระบิดาแห่งฝนหลวง และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง เนื่องจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที้พระองค์ทรงมีพระราชดำริคิดค้นวิธีการทำฝนหลวงขึ้น

ขอบคุณที่มา : ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ / ทีมข่าวนกกระจอก