ทพ.35 คุมเข้มลาดตระเวน ชายแดนไทย หวั่นผู้ลักลอบเข้าเมือง เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เปิดเผยว่า พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 เน้นย้ำ ให้กองกำลังป้องกันชายแดน เข้มงวดการสกัดกั้น การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย ที่สำคัญการสกัดกั้นผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดแนวชายแดน อย่างต่อเนื่องโดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 มอบหมายให้ กองร้อยทหารพรานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด, อำเภอท่าสองยาง และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดให้มีการการลาดตระเวน เฝ้าตรวจตามช่องทางธรรมชาติ และพื้นที่เสี่ยงตลอดแนวชายแดน โดยเฉพาะช่องทางที่มีชุมชน หรือหมู่บ้านอาศัย อยู่ใกล้แนวชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบ หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 และพื้นที่ที่คาดว่าผู้กระทำผิดจะใช้เป็นพื้นที่พักรอคอย ของแรงงานต่างด้าว ก่อนจะลักลอบเข้าสู่พื้นที่ตอนใน

พร้อมทั้งบูรนาการร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก, อำเภอ, สาธารณสุข และสถานีตำรวจภูธร ในพื้นที่ จัดให้มีการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกัน การกระทำผิดกฎหมาย พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในทุกหมูบ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ ได้แจ้งเบาะแส กลุ่มบุคคลแปลกหน้า ที่เข้ามาในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ยังคงวางกำลังตลอดแนวในการลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำอย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง ได้เน้นให้กำลังพลผู้ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ ในการออกลาดระเวน หากลาดตระเวนผ่านชุมชนพี่น้องที่อยู่แนวตะเข็บชาย ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับประเทศเมียนมา ที่สามารถข้ามไปมาหาสู่กันได้ในยามปกติ เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

และเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่ง กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ที่ประจำการตามแนวตะเข็บชายแดนพื้นที่อำเภอแม่ระมาด, อำเภอท่าสองยาง และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำการเฝ้าตรวจทั้งการนั่งเรือลาดตระเวน, ทำการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบในการยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด – 19 โดยขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเพราะทุกคน

ขอบคุณที่มา ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center