เตือนร้านค้า “คนละครึ่ง” อย่าฉวยโอกาส ขึ้นราคาสินค้าเกินจริง พบเบาะแสแจ้งได้เลย

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ดำเนินการมาได้ระยะหนึ่งแล้ว สำหรับโครงการ “คนละครึ่ง” ที่นอกจากจะช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนแล้ว ยังช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มร้านค้า แผงลอย หาบเร่ มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น .แน่นอนว่าเมื่อมีคนใช้จ่ายผ่านโครงการดังกล่าวมากขึ้น บางครั้งอาจมีผู้ต้องการเอาผลประโยชน์เข้าตัวเอง โดยใช้ช่องทางโครงการ ในรูปแบบต่าง ๆ.ล่าสุด กระทรวงการคลัง เตือนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” อย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า เพราะเป็นการเอาเปรียบผู้ใช้สิทธิ ผิดเงื่อนไขของโครงการ และยังทำลายบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยโดยรวม

หากตรวจสอบพบว่า กระทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้แอปพลิเคชัน ระงับการจ่ายเงินของร้านค้าทันที และจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.อย่างไรก็ตาม หากประชาชน พบพฤติกรรมการขึ้นราคาสินค้า หรือ มีการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ เช่น การรวมค่าบริการอินเทอร์เน็ตมือถือของร้านค้าอยู่ในราคาสินค้า รับแลกสิทธิเป็นเงินสด

สามารถแจ้งเบาะแสไปได้ที่ halfhalf@fpo.go.th หรือ โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1144 ความคืบหน้าล่าสุด ณ วันที่ 30 พ.ย. 63 มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 870,000 ร้านค้า และผู้ใช้สิทธิแล้วจำนวน 9,515,956 คน .ยอดใช้จ่ายสะสม 31,777 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 16,226 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 15,551 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 184 บาทต่อครั้ง .จังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชลบุรี ตามลำดับ

ขอบคุณที่มา ไทยคู่ฟ้า