สระแก้วใช้ที่ดินรัฐ “นิคมสร้างตนเอง” แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย!


ข่าวนกกระจอก
 • 162
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  162
  Shares

สระแก้วใช้ที่ดินรัฐ “นิคมสร้างตนเอง” แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย!

(19 ต.ค.) ที่ ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลกจังหวัดสระแก้ว เยี่ยมชมนิทรรศการ มอบเงินงบประมาณการพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านพอเพียงชนบทตำบลผ่านศึก

Loading...

มอบนโยบายการใช้ที่ดินนิคมสร้างตนเองและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ดินนิคมสร้างตนเองตำบลผ่านศึก จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอำเภออรัญประเทศ สภาองค์กรชุมชนตำบลผ่านศึกและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ


พลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยในจังหวัดสระแก้วโดยสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสระแก้วได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย โดยทางสภาองค์กรชุมชนตำบลผ่านศึก ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งตำบลและจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระดับตำบล

โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลพบว่ามีผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินมีความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมบนที่ดินเดิม 232 ครัวเรือน ขาดแคลนที่ดินทำกิน 159 ครัวเรือนและต้องการที่ดินเพื่ออยู่อาศัย 79 ครัวเรือน จึงได้จึงทำการขอใช้ประโยชน์พื้นที่นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส ซึ่งมีแนวทางในการจัดสรรที่ดิน 100 ไร่ โดยมีกระบวนการพัฒนากลุ่มเป้าหมายผ่านระบบการออมทรัพย์

การออกแบบที่อยู่อาศัย ข้อตกลงในการอยู่อาศัยรวมถึงการจัดตั้งชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ ซึ่งทางตำบลผ่านศึกจึงได้จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลกขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและผลักดันการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินจึงได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ การพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ดินนิคมสร้างตนเองระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึก องค์กรชุมชนจังหวัดสระแก้วและจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชน ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 

 

 

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก

 • 162
  Shares