สิงห์อาสา ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์-แรงงานข้ามชาติ จ.สมุทรสาคร

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 เชื้อสายพันธุ์จีเฮช (GH) ระลอกใหม่ ในพื้นที่จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดในพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร และอาคารที่พักที่มีแรงงานข้ามชาติพักอาศัย ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดในหลายจังหวัดในเวลาต่อมา ในขณะที่มีการแพร่ระบาด หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ประสานความร่วมมืออย่างเต็มกำลัง เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดไปในวงกว้างและควบคุมพื้นที่เสี่ยง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ลงพื้นที่จ.สมุทรสาคร ส่งกำลังใจให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มและข้าวสารตราพันดี ผ่านเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร และศูนย์กักกันโรค ที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนและแรงงานในพื้นที่ เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมีประชาชนและแรงงานข้ามชาติจำนวนมากต้องการน้ำดื่ม และอาหาร นับเป็นการให้กำลังใจให้ทุกฝ่ายผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้

หลังจากนี้ สิงห์อาสาจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนและผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ นับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มีนโยบายช่วยเหลือสังคม มอบเงินสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลัก 26 แห่งทั่วประเทศ ทั้งยังสนับสนุนอาหารน้ำดื่มให้กับบุคคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่รับมือกับการแพร่ระบาดโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประกาศนโยบายเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ โดยตลอดระยะเวลากว่า 9 เดือน ได้จัดอบรมโครงการทั้งในรูปแบบของการจ้างงาน สร้างรายได้
เป็นอาสาสมัครดูแลท้องถิ่นตนเอง ได้แก่ โครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง และโครงการสิงห์อาสาสู้ภัยน้ำท่วม รวมถึงรูปแบบการสร้างงาน สร้างอาชีพ ได้แก่ กลุ่มทักษะวิชาชีพทางด้านอาหาร ต่อยอดสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก กลุ่มทักษะวิชาชีพทางด้านงานช่าง และเตรียมจัดอบรมกลุ่มทักษะทางด้านการเกษตร รวมเป็นมูลค่าการช่วยเหลือกว่า 200 ล้านบาท