ตราด ร่วมจัดกิจกรรม เก็บขยะบริเวณปากแม่น้ำ พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันที่  29 ธันวาคม 2563 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด สํานักงานทรัพยากรทางทะเลและมนุษย์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตําบลหาดเล็ก องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น สถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนบ้านคลองมะขาม และประชาชนในพื้นที่ ตําบลหาดเล็ก หมู่ 1 ร่วมจัดกิจกรรมจัดเก็บขยะบริเวณปากแม่น้ำพร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ณ.ที่ทําการกํานันตําบลหาดเล็ก ม.1 บ้านคลองมะขาม  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

เนื่องจากสภาพในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้คือ มลพิษทางทะเล ซึ่งประเทศไทยพบว่าปัญหาขยะในชุมชนตามแนวชายฝั่งและในทะเลมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากประชาชน นักท่องเที่ยว ชุมชน บ้านเรือน เรือท่องเที่ยว เรือประมง เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งทะเล ลดปริมาณขยะ และเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของขยะทะเล โดยมีนายวินัย บุญล้อม ผู้อํานวยการส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด นำจัดเก็บขยะบริเวณปากแม่น้ำพร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้าแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ปล่อยพันธุ์ปลากระพง จำนวน 20,000 ตัว และปล่อยลูกปูม้าอีก 2 ล้านตัว ผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน…

วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าว จ.ตราด