สู้โควิดด้วยกัน! สิงห์อาสา ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ต่อเนื่อง ที่รพ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64 สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มเพื่อส่งกำลังใจให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ ที่ รพ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ เมื่อต้นเดือนธ.ค. 63 ที่ผ่านมา สิงห์อาสาได้ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสิงห์และข้าวสารตราพันดีให้กับโรงพยาบาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง อีกทั้งยังมอบน้ำดื่ม ข้าวสาร ให้กับประชาชนและแรงงานข้ามชาติที่จ.สมุทรสาคร นับเป็นการให้กำลังใจให้ทุกฝ่ายผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน และสิงห์อาสาจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มีนโยบายช่วยเหลือสังคม มอบเงินสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลัก 26 แห่งทั่วประเทศ ทั้งยังสนับสนุนอาหารน้ำดื่มให้กับบุคคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่รับมือกับการแพร่ระบาดโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประกาศนโยบายเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบของการจ้างงาน สร้างรายได้ เป็นอาสาสมัครดูแลท้องถิ่นตนเอง ได้แก่ โครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง และโครงการสิงห์อาสาสู้ภัยน้ำท่วม รวมถึงรูปแบบการสร้างงาน สร้างอาชีพ ได้แก่ กลุ่มทักษะวิชาชีพทางด้านอาหาร ต่อยอดสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก กลุ่มทักษะวิชาชีพทางด้านงานช่าง และเตรียมจัดอบรมกลุ่มทักษะทางด้านการเกษตร รวมเป็นมูลค่าการช่วยเหลือกว่า 200 ล้านบาท