สมุทรปราการ เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อหมู่ ขณะสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเริ่มดีขึ้น

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ที่ 20 มกราคม 2564 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และอาคารหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นห้องพักขนาด 100 เตียง เพื่อจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม ในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ในกรกรณีที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการไม่สามารถรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้ามารักษาครั้งละจำนวนมากได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อในโรงงานหรือบริษัทที่มีแรงงานอยู่เป็นจำนวนมากได้ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่พบก็ตาม แต่เพื่อเป็นการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดสมุทรปราการ

จึงได้มีการจัดเตรียมสถานที่เอาไว้เพื่อเปิดเป็นโรงพยาบาลสนาม พร้อมทั้งจัดหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ( Hospitel )เอาไว้จำนวน 40 ห้อง สำหรับรองรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีอาการรุนแรงและได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลเป็นเวลา 5 วันไปแล้วและมีอาการเริ่มดีขึ้น (Down Care ) โดยได้รับมาดูแลต่อเนื่องจนครบ 14 วัน เพื่อลดภาระการครองเตียง ในโรงพยาบาลดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้จัดเตรียมอาคารเอนกประสงค์ เปิดให้เป็นสถานที่ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในวันนี้ได้มีการรับมอบสถานที่ในการจัดตั้งป้องกันและควบคุมโรค โรงพยาบาลสนาม โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เป็นผู้มอบ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดสมุทรปราการ ขณะนี้เริ่มดีขึ้นจนถึงวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 3 คน เป็นผู้ป่วยในพื้นที่ 2 ราย รับมารักษาที่ในจังหวัด 1 ราย รวมตัวเลขที่อยู่ระหว่างการรักษาเพียง 48 คน และมีที่ส่งมาจากโรงพยาบาลเอกชนในเครือวิภารามกรุงเทพมหานคร เหลืออีก 69 คน รวมสองส่วนตอนนี้ยังมีผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่สมุทรปราการ 117 คน ส่วนในวันนี้ได้มาดูพื้นที่ ที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในวันนี้ เพื่อรองรับซึ่งเราจะทำทั้งโรงพยาบาลสนามทำหอผู้ป่าย มีทั้งกรณีที่รับการรักษาในโรงพยาบาลที่เราจัดเตรียมเอาไว้ที่ผ่านรักษาเกินจาก 5 วันอาการเริ่มดีขึ้นก็จะมีการเคลื่อนย้ายให้มารักษาตัวต่อที่หอพักผู้ป่วยแห่งนี้ให้ร่วมแล้วได้ 14 วัน และยังเป็นการเตรียมการไว้สำหรับเกิดกรณีที่เราเจอปัญหาหนัก ๆ

ผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการที่ละมาก ๆ 100-200 คน เราก็เตรียมพื้นที่เอาไว้เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก และขณะนี้เราก็มีการตรวจหาผู้ติดเชื้อในเชิงรุกไปมากพอสมควรหมื่นแปดพันกว่าราย ซึ่งตนเชื่อว่ามากที่สุดในแถบนี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 ในจังหวัดสมุทรปราการ เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยรอบ 7 วันตัวเลขเฉลี่ยลดลงมาเลื่อยและมาในวันนี้มีเพียง 3 คนเริ่มเป็นเลขตัวเดียวในระดับที่น้อยมาก ซึ่งเรามั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ในจังหวัดสมุทรปราการได้

ภาพ / ข่าว ทีมข่าวนกกระจอก