กองบัญชาการป้องกันชายแดน จันทบุรีและตราด จัดโครงการ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน พื้นที่คลองใหญ่

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

นาวาโทอกนิษฐ์ เตชะนันท์ ผบ.ฉก.นย.182 นำข้าราชการทหาร ร่วมแบ่งปันความสุขเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน พร้อมมอบข้าวสาร 500 กิโลกรัม ถุงเท้านักเรียน หน้ากาก และน้ำยาล้างจาน พร้อมปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียน ร่วมด้วย นาวาตรีสวิท สุขสวัสดิ์ หน.ปฎิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ กองกิจการพลเรือน กปช.จต. หัวหน้าหน่วยงานราชการ เข้าร่วม โดยมีนางสาวอุลัยพร เรืองไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านตาหนึกให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านตาหนึก ม.5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ตามที่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน ประจำปีงงประมาณ 2564 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตาหนึก โดยเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ให้เห็นความสำคัญ ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งให้รู้จักการเสียสละ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และบำเพ็ญตนเป็นจิตอาสา เพื่อให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งแนะนำสถาบันการศึกษาในส่วนของกองทัพเรือ สำหรับโรงเรียนบ้านตาหนึก เป็นโรงเรียน ขนาดเล็ก ที่ติดกับชายแดนประเทศไทยและกัมพูชา มีชั้นอนุบาล ถึงชั้น ป.6 มีเด็กนักเรียนรวมทั้งสิ้น 80 คน

ธนเดช เดชะเทศ  ทืมข่าวตราด