มูลนิธิร่วมกตัญญู และ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ส่งมอบเงินเพื่อจัดซื้อ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้า” ติดตั้ง ณ อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ รพ.วารินชำราบ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,100,000 บาท และส่งมอบเครื่องช่วยหายใจขนาดใหญ่ 2 เครื่อง รวมมูลค่า 1,590,000 บาท

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันนี้ 3 มีนาคม 2564 พิธีส่งมอบเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ ซึ่งจะติดตั้ง ณ อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,100,000- บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ทางมูลนิธิร่วมกตัญญู โดย คุณรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง
ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู มอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มูลค่า 1,100,000- บาท และ SAVE UBON 2019 คุณบิณฑ์-เอกพัน บรรลือฤทธิ์ มอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มูลค่า 1,000,000- บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,100,000- บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

อีกทั้ง วันนี้ SAVE UBON 2019 คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ได้ทำการส่งมอบ เครื่องช่วยหายใจ ขนาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 1,590,000- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อติดตั้ง ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมี พี่ต้น อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , พี่กิ่ง – เอมนีย์ (สุภัทรา วรรณทิวานนท์) , น้องหน่อย – อุษณียาภรณ์ ผลเจริญ , พี่จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม, น้ายาว-น้าเขมร ลูกหยี พร้อมกำลัง เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู มาร่วมส่งมอบในวันนี้

ทำพิธีมอบเงินจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ ในนาม มูลนิธิร่วมกตัญญู สนับสนุนงบประมาณ มูลค่า 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และ ในโครงการ SAVE UBON 2019 (โดย คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์) สนับสนุนงบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รวมมูลค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และส่งมอบเครื่องช่วยหายใจขนาดใหญ่ 2 เครื่อง รวมมูลค่า 1,590,000- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) #มูลนิธิร่วมกตัญญู
#ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วราชอาณาจักร