ส.อบจ.ชลบุรี ภูริวัฒน์ เสมอวงษ์ เขต 6 ชลบุรี ควักเงินส่วนตัวเดือนแรก ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ มอบให้กับชุมชน ไว้นั่งพักหลังออกกำลังกาย

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม นายภูริวัฒน์ เสมอวงษ์ สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี เขต 6 ชลบุรี กลุ่มเรารักชลบุรี ได้ควักเงินส่วนตัว ภายหลังจากได้รับเงินเดือน เดือนแรก 19,000 บาท ซื้อโต๊ะและเก้าอี้หินอ่อน มอบให้กับกลุ่มแอโรบิคชุมชน สนามหมู่บ้าน เดอะคันทรี่ เมืองใหม่ เฟส 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 1 ชุด เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหลังออกกำลังกายหรือนั่งเล่น สร้างความดีใจให้กับกลุ่มแอโรบิคชุมชน สนามหมู่บ้าน เดอะคันทรี่ จะได้มีพื้นที่นั่งพักผ่อนหลังออกกำลังกาย พร้อมทั้งนำเจลแอลกอฮอล์มาแจกให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

นายภูริวัฒน์กล่าวว่า กลุ่มแอโรบิคชุมชน สนามหมู่บ้าน เดอะคันทรี่ได้ร้องขอโต๊ะและเก้าอี้หินอ่อน 1 ชุด เพื่อไว้ใช้นั่งพักผ่อนหลังออกกำลังกาย จึงได้นำเงินส่วนหนึ่งจากเงินเดือน ส.อบจ.ชลบุรี ถือว่าเป็นภาษีอากรของประชาชน ที่ได้รับมาครั้งแรกจัดซื้อให้กับประชาชนที่มาออกกำลังกาย รวมทั้งให้เด็ก และคนวัยกลางคนได้นั่งพักผ่อน ซึ่งตนเองกำลังสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หากขาดแคลนสิ่งใดก็จะพยายามหามาให้ เพื่อเติมเต็มให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนา และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขต่อไป

ที่มา รุ่งวงชัยเดช