#เชียงใหม่ วันนี้เต็มไปด้วยฝุ่นควัน ดัชนีคุณภาพอากาศ รั้งอันดับ 2 ของโลก

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่ช่วงเช้าวันนี้ (7 มี.ค.) ปกคลุมไปด้วยหมอกควันสีเทา ท้องฟ้าไม่สดใส โดยข้อมูลจากแอปพลิเคชัน AirVisual รายงานค่าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI สูงกว่า 200 สูงเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเดลี ประเทศอินเดีย ขณะที่แอปพลิเคชัน AirCMI พบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ พีเอ็ม 2.5 ไมครอน ในตัวเมืองเชียงใหม่ สูงกว่า 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่ควรเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ ส่วนอำเภอที่มีค่าพีเอ็ม 2.5 สูงที่สุด คือ อำเภอไชยปราการ สูงกว่า 350 ไมโครกรัม รองลงมาคืออำเภอหางดง 283 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอำเภอเวียงแหง 231 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ด้านกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 รายงานข้อมูลจุดความร้อน หรือ ฮอตสปอร์ต ที่ตรวจพบโดยดาวเทียมระบบ VIRS ในห้วงเวลา 01.17 น. – 03.03 น.ของวันที่ 7 มีนาคม พบจุดฮอตสปอร์ตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 104 จุด โดยพบมากที่สุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 61 จุด พื้นที่ป่าสงวน 41 จุด และพื้นที่เขต สปก. 2 จุด ส่วนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบจุดฮอตสปอร์ตมากที่สุดที่กว่า 798 จุด มากที่สุดคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 261 จุด รองลงมาคือ จังหวัดลำปาง 165 จุด และจังหวัด

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคำเตือนประชาชน หลังสภาพอากาศในเชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพ หลายพื้นที่มีค่าพีเอ็ม 2.5 เกินค่ามาตรฐาน จึงขอความร่วมมือประชาชนให้งดทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยปัจจุบันที่ทำให้ค่าพีเอ็ม 2.5 สูงเกินมาตรฐาน เนื่องจากไม่มีกระแสลมพัดผ่าน ทำให้เกิดการกักตัวของฝุ่น โดยเฉพาะในช่วงเช้าที่มีความกดอากาศสูง อุณหภูมิยังหนาวเย็น โดยช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 17 – 20 องศาเซลเซียส

ขอบคุณที่มา ข่าวช่องวัน