ข่าวดี!! รัฐฯขยายเวลา ลงทะเบียน “เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ถึง 26 มี.ค. นี้

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยว่า ข่าวดี รัฐบาลขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน หรือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 5 มี.ค. 64 เป็นวันที่ 26 มี.ค. 64 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือค่าครองชีพอย่างครบถ้วนสามารถลงทะเบียนได้ที่จุดรับลงทะเบียน
📌 สาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
📌 ธนาคารออมสิน
📌 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
📌 สำนักงานคลังจังหวัด
📌 สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
📌 สำนักงานสรรพากรพื้นที่
📌 หน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทย

ขอบคุณที่มา ไทยคู่ฟ้า