รัฐไทย ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยต่อเนื่อง‼️

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


ที่ ท่าเรือแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกในการลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือยังคงดำเนินการต่อเนื่องตามมาตรการรัฐ ซึ่งทางกลุ่มสมาคมกะเหรี่ยงไทย (KTG) ขนส่งสิ่งอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาค จากท่าเรือแม่สามแลบ ไปยังพื้นที่พักพิงอีทูโกร อีก 3 ลำ โดยเรือยนต์ขนาดใหญ่จำนวน 1 ลำ ,ขนาดกลาง 2 ลำ


การดำเนินการช่วยเหลือต่างๆ เป็นไปตามหลักการช่วยเหลือตามมนุษยธรรม แต่ต้องอยู่ในความดูแลของหน่วยงานความมั่นคง และ เพื่อทำการคัดกรองบุคคลตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 รวมทั้งตรวจสอบสิ่งของเพื่อป้องกันการลักลอบนำสิ่งของต้องห้าม หรือของผิดกฎหมายแอบแฝงไปด้วย

หากหน่วยงานหรือเครือข่ายภาคประชาชน ผู้ประสงค์จะบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบเมียนมาสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยวม และ อำเภอปาย โดยระบุวัตถุประสงค์การบริจาคไว้ ซึ่งการดำเนินการจะเป็นไปตามมาตรการของทางรัฐที่จะส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้หนีภัยความไม่สงบเมียนมาต่อไป

ที่มา​ สำนักข่าวกรม​ประชาสัมพันธ์