ชาวสงขลา ออกมาทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย กันอย่างคึกคัก ท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด-19 ประชาชนจะสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเองเมื่อออกจากบ้าน รวมทั้งพระสงฆ์ที่เดินรับบิณฑบาตจากประชาชน ก็สวมหน้ากากอนามัยทุกรูป เช่นเดียวกัน

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันนี้ 13 เม.ย.64 ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ท่ามกลางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ย่านการค้าวชิรา ถนนทะเลหลวง อ.เมือง จ.สงขลา มีพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาเดินทางมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์บริเวณนี้กันอย่างคึกคัก โดยทุกคนจะสวมหน้ากากอนามัยเนื่องจากเป็นช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ และวันนี้เป็นวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ชาวสงขลาจะออกมาทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกปี ทำให้บริเวณนี้คึกคักพระสงฆ์ออกมาเดินรับบิณฑบาตรจากประชาชนตามปรกติ ซึ่งถือเป็นกิจของสงฆ์และพระทุกรูปจะสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองเช่นเดียวกัน

ในช่วงนี้ประชาชนที่มาทำบุญตักบาตรมากกว่าปรกติ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์มาอยู่กับครอบครัว เพราะมีวันหยุดยาวหลายวัน มีพระสงฆ์และสามเณรหลายรูปจากวัดโคกเปรี้ยว ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา มาบิณฑบาตที่บริเวณนี้ด้วย เพื่อนำอาหารที่บิณฑบาตกลับไปฉันในมื้อเช้าและเก็บไว้ฉันเพลในมื้อเพลอีก 1 มื้อ เนื่องจากในวัดมีพระสงฆ์และสามเณรในวัดเกือบ100 รูป

วันนี้ ชาวสงขลาออกมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ท่ามกลางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยนำอาหารหวานคาว ข้าวสารอาหารแห้งมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร

ขอบคุณที่มา : นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / ทีมข่าวนกกระจอก